NVU Strategic Marketing
Adresa: Ul. Novaka Miloševa br. 26/V, Podgorica
Mob.: +382 67 523 951
Podgorica   

Poslovnica marketinga
Ul. Slobode b.b.
„Hotel Bijela Rada“, Bijelo Polje
Tel: +382(0)50 433 710 

Redakcija
Ul. Partizanska b.b.
Pruška, Bijelo Polje
Tel: +382(0)50 430 500