Zlatari-filigrani

Zlatari-filigrani

Adrese: Ul. Miljana Vukova br. 20, Podgorica 

Tel: +382 20 231 281 
Trg Božane Vučinić b.b., Podgorica 
Mob: +382 67 92 33 993