PRISTUPNICA

Za popunjavanje PRISTUPNICE koristiti štampana slova,čitko ispisana i nakon popunjavanja poslati na adresu OSNIVAČA CLUBA.

Pristupnicu možete skinuti i otštampati  OVDE.